Zalew Żyrardowski

Szczegóły projektowanego Zalewu Żyrardowskiego

 

Powiązane artykuły

Powstał już projekt budowlany dotyczący zagospodarowania Zalewu Żyrardowskiego. Możemy się z niego dowiedzieć ile i jakie obiekty powstaną na terenie modernizowanego obiektu. Po konsultacjach dodano m.in. drugi slip do wodowania sprzętu wodnego przy drodze technicznej, natryski plażowe czy psią toaletę. Prace budowlane powinny zacząć się na wiosnę tego roku.

Obiekt powinien być oddany do użytku na lato 2018 roku.

Wszystkie szczegóły dostępne są poniżej:

1 2 3 4

 

 

5

 

legenda

 

Droga rowerowa dookoła zalewu
Projektowana ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego o szerokości 2m i długości 1400m tworząca wraz z istniejącą ścieżka w ul. Ziołowej pętlę wokół zalewu o długości 2360m.

Parkingi
Przewiduje się budowę trzech parkingów o łącznej powierzchni ok. 0,6ha i 250 miejscach parkingowych. Dojazdy zostaną wykonane z kostki betonowej, ograniczonej krawężnikami betonowymi na ławie betonowej. Miejsca parkingowe stanowić będzie nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokratą trawnikową z tworzywa. Zasięg miejsc będzie wyznaczony liniami wysypanymi białym grysem marmurowym. Projektuje się odwodnienie parkingów według opracowania branżowego sanitarnego.

Parking główny wraz z parkingiem dla rowerów:
Parking rowerowy o wymiarach 26,5×5,5m zlokalizowany jest przy wejściu głównym. Przewiduje się umieszczenie 40 stojaków rowerowych w dwóch rzędach. Dodatkowe wyposażenie stanowić będzie wiata wydzielająca przestrzeń do naprawy rowerów
o wymiarach maksymalnych 5,90×5,5m o konstrukcji stalowej i wypełnieniu ścian tworzywem lub szkłem hartowanym.

Parking główny znajduje się przy głównym wejściu i obejmuje 175 miejsc parkingowych do parkowania prostopadłego, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych i 5 miejsc rodzinnych o wymiarach 3,6x5m. Miejsca parkingowe zwykłe mają wymiary 2,3x5m. Dojazd o szerokości 5m zbudowany jest z kostki betonowej płukanej o grubości 8cm, ograniczonej krawężnikami betonowymi na ławie betonowej. Miejsca parkingowe mają postać trawnika wzmocnionego geokratą trawnikową
z tworzywa sztucznego

Parking boczny zlokalizowany jest w północno – zachodniej części opracowania i obejmuje 50 miejsc parkingowych do parkowania prostopadłego. Miejsca parkingowe mają wymiary 2,5x5m. Dojazd zbudowany jest z kostki betonowej zwykłej o grubości 8cm, ograniczonej krawężnikami na ławie betonowej. Miejsca parkingowe mają postać trawnika wzmocnionego geokratą trawnikową z tworzywa sztucznego.

Parking dla wędkarzy zlokalizowany jest w południowej części opracowania i obejmuje 25 miejsc parkingowych do parkowania równoległego. Miejsca parkingowe mają wymiary 2,3x6m. Dojazd zbudowany jest z kostki betonowej zwykłej o grubości 8cm, ograniczonej krawężnikami na ławie betonowej. Miejsca parkingowe mają postać trawnika wzmocnionego geokratą trawnikową z tworzywa sztucznego.

Pętla autobusowa zlokalizowana jest przy wejściu głównym oraz przy wjeździe na parking boczny. Zbudowana jest z kostki betonowej zwykłej bezfazowej o grubości 8cm i przewidziana jest do obsługi bezpłatnego autobusu przewożącego ludzi nad zalew i do miasta. Przy pętli znajduje się również wiata przystankowa.

Reprezentacyjny deptak (ciąg pieszo – jezdny)
Deptak stanowi główny element komunikacyjny założenia. Łączy on wejście główne
z budynkiem R, tarasem restauracyjnym i plażą. Ma postać ciągu pieszo – jezdnego
o szerokości 8m, podzielonego na pasy:
– szerokości 4m: pas przeznaczony do wjazdu dla samochodów zaopatrzenia
i usług; pełni również funkcję drogi pożarowej;
– szerokości 2,5m: pas reprezentacyjny, z zielenią trwałą na klombach, ławkami,
koszami na śmieci;
– szerokości 1,5m: przeznaczony dla ruchu pieszych.
Na całej szerokości ciągu planowane jest zastosowanie kostki betonowej.

Alejki spacerowe
Projektowane alejki wykonane będą wykonane również z kostki, w kolorystyce tej samej, co na deptaku. Szerokość alejek wynosi 2m. Stanowić mają one sieć komunikacyjną łączącą deptak ze strefą wypoczynku (parkiem), plażą (trawiastą i piaszczystą) oraz strefą grillowania.

Bulwar pieszy
Bulwar zbudowany z kostki betonowej szlachetnej płukanej, bezfazowej.
Zlokalizowany jest na obwałowaniu od strony zachodniej zalewu i przebiega od ul.
Słowiańskiej do drogi technicznej z kostki betonowej ze slipem betonowym.
Ciąg pieszy ma szerokość 2,5m i długość 264m.

Droga techniczna ze slipem dla sprzętu wodnego
Droga techniczna zlokalizowana jest w północnej części opracowania. Pełni
funkcję techniczną związaną z obsługą obiektu – transportu dla sprzętu wodnego
(zarówno przeznaczonego do wypożyczania, jak i będącego na wyposażeniu WOPR).
Droga techniczna zbudowana jest z kostki betonowej zwykłej. Ma długość 81,75m i
szerokość 7,70m. Zakończona jest slipem do wodowania sprzętu wodnego o długości
12,74m zbudowanym z płyty betonowej zbrojonej, posadowionej na podsypce piaskowej.
Nachylenie slipu wynosi 30%.

Kładka pieszo – rowerowa przez rzekę
Kładka pieszo rowerowa o konstrukcji stalowo – drewnianej przewidziana jest dla
ruchu pieszych i rowerzystów. Zlokalizowana jest w części południowo – wschodniej
zalewu. Przebiega nad rzeką Pisią. Projektowana jest kładka jednoprzęsłowa
o szerokości 6 metrów z wydzieloną przestrzenią do komunikacji rowerowej połączoną ze
ścieżką rowerową o szerokości 2 metrów. pozostałą część kładki zajmuje taras widokowy
z miejscami do siedzenia.

Pomosty/stanowiska dla wędkarzy
8 sztuk pomostów pontonowych ulokowanych zostanie na południowo – wschodnim
brzegu zalewu, w pobliżu kładki pieszo-rowerowej. Stanowiska o wymiarach 2x3m będą
pomostami o pływakach betonowych, wykończonymi drewnem.

Pomosty cumownicze (przystań) dla kajaków i rowerów wodnych
Przystań ma charakter pomostu pontonowego o konstrukcji stalowo – drewnianej.
Zlokalizowana jest w części usługowej kompleksu, przy budynku wypożyczalni
i restauracji. Sąsiaduje bezpośrednio z tarasem restauracyjnym.
Do obsługi przystani przewiduje się slip techniczny z drogi technicznej połączonej
z parkingiem bocznym.

Pomost dla kąpieliska
Projektowany jest pomost pontonowy o wymiarach 26x60m.
Wyposażenie kąpieliska:
– regulamin (tablica 120x70cm)
– wieża ratownicza ze stali nierdzewnej
Kąpielisko podzielone jest na strefy:
1. Dla nieumiejących pływać o głębokości wody nie przekraczającej 120cm
(oznaczone bojami w kolorze żółtym)
2. Strefa bezpieczeństwa za bojami o szerokości 5m o maksymalnej głębokości
130cm
3. Strefa dla umiejących pływać o głębokości maksymalnej do 250cm wyznaczona
zasięgiem pomostu
4. Okrągły brodzik dla dzieci o głębokości do 40cm i promieniu 5m, ograniczony
palisadą betonową na ławie fundamentowej

Taras dla restauracji
Taras restauracyjny sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem R oraz przystanią. Jest to
taras posadowiony w gruncie, wykończony drewnem, zadaszony. Stanowi on przedłużenie
budynku restauracji. Zakończenie tarasu stanowi okrągły podest.

Budynek wielofunkcyjny z kasą i boksami handlowymi.
Projektowany budynek wielofunkcyjny znajduje się przy wejściu głównym.
Podobnie jak pozostałe elementy założenia rekreacyjno – wypoczynkowego Zalew
Żyrardowski, będą wykorzystywane sezonowo, w okresie wiosenno – letnim. Budynek jest
parterowy, niepodpiwniczony.
Podstawowe parametry budynku:
– powierzchnia zabudowy: 182,6 m2
– powierzchnia użytkowa: 157,19 m2
– wysokość budynku:4,53 – 3,53 m
– wysokość pomieszczeń: 3,12 m
– kubatura budynku: 717,62m3
Projektowane wykorzystanie budynku:
– kasa
– pomieszczenia administracyjne
– boksy handlowe
– toalety
– natryski

Budynek higieniczno-sanitarny
Budynek higieniczno – sanitarny B położony jest przy wejściu bocznym i spełnia
przede wszystkim funkcje sanitarne. Poza pomieszczeniami administracyjnymi znajdują
się tam toalety, natryski oraz pokój matki z dzieckiem
– powierzchnia zabudowy: 182,6 m2
– powierzchnia użytkowa: 154,20 m2
– wysokość budynku: 4,53 – 3,53 m
– wysokość pomieszczeń: 3,00 m
– kubatura budynku: 735,88 m3

Budynek restauracji z zapleczem administracyjno – magazynowym
Budynek restauracji z zapleczem administracyjno – magazynowym znajduje się na
zakończeniu osi komunikacyjno – usługowej w postaci deptaku. Budynek bezpośrednio
sąsiaduje z tarasem restauracyjnym oraz przystanią, z która połączona jest
wypożyczalnia sprzętu wodnego.
– powierzchnia zabudowy: 228,2 m2
– powierzchnia użytkowa: 182,4 m2
– wysokość budynku: 4,53 – 3,53 m
– wysokość pomieszczeń: 3,10 m
– kubatura budynku: 847,87 m3

Plaża piaszczysta
Stanowi główny element programu wypoczynku biernego. Zlokalizowana jest na
południowo – zachodnim brzegu zalewu. Powierzchnia plaży to ok. 6000m2. W jej
bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się plaża trawiasta, a obie plaże przedziela ciąg
pieszy w postaci alejki z kostki betonowej

Plaża trawiasta
Zlokalizowana jest między parkiem a plażą piaszczystą. Zajmuje powierzchnię ok
3600m2. Stanowi element programu strefy wypoczynku biernego, a jej wyposażenie
składa się z:
– nawierzchni trawiastej odpornej na deptanie
– trzech basenów dla dzieci
– dwóch huśtawek sześciokątnych dla dzieci
– trzech altan z miejscami do siedzenia
– trzech hamaków
– ławek i koszy na śmieci
– istniejących nasadzeń roślin drzewiastych.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej
Projektowane boisko wielofunkcyjne pozwala na grę w koszykówkę (wymiary boiska
według NCAA: 25,6×15,24m) oraz posiada wydzielone dwa boiska do siatkówki
o wymiarach 9x18m.
Wierzchnią warstwę boiska stanowi nawierzchnia syntetyczna polipropylenowa
grubości 15mm na podbudowie z betonu jamistego. Boisko oddzielone jest od terenów
zieleni krawężnikiem szerokości 8cm. Między boiskiem a terenem zieleni znajduje się pas
buforowy o szerokości 5.00m w części wschodnio – zachodniej oraz 2.00m w części
północno – południowej. Pas buforowy pokryty jest również nawierzchnią syntetyczną.
Boisko nie jest ogrodzone.
Wymiary boiska:
– wymiary w rzucie: 28,95×26,67m
– długość: 28,95m
– szerokość: 26,67m
– powierzchnia brutto: 766,63m2
– obwód: 111,09m
– boisko do koszykówki: wymiary 25,6×15,24m
powierzchnia netto: 390,144m2
– 2 boiska do siatkówki: wymiary 9x18m
powierzchnia netto: 162m2 * 2 = 324m2

Boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej
Boisko do gry w siatkówkę plażową jest prostokątem o wymiarach 24x15m,
z polem gry o wymiarach 16x8m, z przestrzenią wolną od jakichkolwiek konstrukcji
(zadaszenia) do wysokości przynajmniej 7m od podłoża. Boisko należy wyposażyć
w komplet słupków wraz z siatką do gry w siatkówkę plażową, betonowanych na stałe
w podłożu.
Posadowienie słupków 70cm poza linią ograniczającą boisko do siatkówki.

Charakterystyka nawierzchni:

Boisko do siatkówki plażowej zaprojektowano jako dół wypełniony piaskiem
i obudowany obrzeżami betonowymi 8x30x100cm na ławie z betonu B-10
z oporem.
Konstrukcja nawierzchni:
– min. 30cm – piasek płukany średni/drobny (o frakcji 0,5 – 2mm)
– geowłóknina
– grunt rodzimy
Wymiary boiska:
– wymiary w rzucie: 24x15m
– długość: 24m
– szerokość: 15m
– powierzchnia brutto: 363,75m2
– obwód: 78,31m
– boisko do siatkówki: wymiary 16x8m
powierzchnia netto: 144m2

Boisko do piłki nożnej plażowej o nawierzchni piaszczystej
Boisko do piłki nożnej plażowej jest prostokątem o wymiarach 35x26m. Nawierzchnia
wykonana jest z piasku płukanego. Brzegi boiska wyznaczone są liniami z taśmy
o szerokości ok. 10cm. Linie boczne przymocowane przy użyciu kotwic piaskowych
i zaczepione do bramek oraz słupków przy pomocy kółek gumowych. Wokół boiska
wyznaczona jest dwumetrowa strefa bezpieczeństwa.

Dwie siłownie zewnętrzne

Siłownia przy wejściu głównym
Siłownia I sąsiaduje z placem zabaw przy wejściu głównym
i z budynkiem R. Zastosowana jest tam nawierzchnia trawiasta, za wyjątkiem przestrzeni
w strefie bezpieczeństwa drążków gimnastycznych (HIC 2m), gdzie planuje się
zastosowanie odpowiednio przystosowanej nawierzchni piaszczystej.
W siłowni przewiduje się umieszczenie urządzeń drewnianych, ogólnorozwojowych,
typowo gimnastycznych:
s1) drążka gimnastycznego
s2) zestawu drążków gimnastycznych
s3) balansu
s4) poręczy gimnastycznej
s5) trzech ławek skośnych do ćwiczeń
Dodatkowe wyposażenie siłowni stanowi tablica informacyjna z regulaminem.

Siłownia w strefie wypoczynkowej
Siłownia II sąsiaduje z placem zabaw w strefie wypoczynkowej. Zastosowana jest
tam nawierzchnia trawiasta ze względu na zastosowane urządzenia o niskich
wysokościach swobodnego upadku.
W siłowni przewiduje się umieszczenie urządzeń metalowych spotykanych
w podobnych założeniach:
s6) zestawu: wyciąg górny + wyciskanie siedząc
s7) zestawu: wahadło + twister
s8) zestawu: drabinka + prasa nożna
s9) zestawu: rower stacjonarny + bieżnia
s10) zestawu: orbitrek + wioślarz
s11) zestawu: rower stacjonarny + koła Tai-Chi
s12) zestawu: ławka + podciąg nóg
s13) worka treningowego (3 szt.)
s14) ławki do ćwiczeń skośnej
s15) toru przeszkód
s16) drabinki poziomej dużej
Dodatkowe wyposażenie siłowni stanowi tablica informacyjna z regulaminem.

Dwa place zabaw

Plac zabaw przy wejściu głównym
Plac zabaw o powierzchni 470m2, stanowi teren nieogrodzony. Przewiduje się
nawierzchnię piaszczystą z wydzieloną częścią nawierzchni syntetycznej
o wymiarach 8,78×13,59m (powierzchni 120m2).

Na placu zabaw przewiduje się umieszczenie:
a1) jednego zestawu zabawowego
b1) dwóch huśtawek typu bocianie gniazdo
c1) huśtawki podwójnej o siedziskach standardowych
d1) bujaków sprężynowych: rowerek  (3 szt.)
e1) małego zestawu zabawowego dla dzieci 1+
Dodatkowe wyposażenie placu zabaw stanowią ławki, kosze na śmieci oraz tablica
z regulaminem.

Plac zabaw w strefie wypoczynkowej
Plac zabaw II o powierzchni 790m2 stanowi teren nieogrodzony
o nawierzchni piaszczystej.

Na placu zabaw przewiduje się umieszczenie:
a2) stolika do zabawy wodą/piaskiem
b2) lokomotywy/pojazdu z wagonikami
c2) dużego zestawu do zabawy wodą/piaskiem
d2) drewnianej chatki z dwiema wieżami
e2) dwóch huśtawek typu bocianie gniazdo
f2) bujaków sprężynowych: rowerek  (3 szt.)
g2) zestawu dwu-trzywieżowego ze zjeżdżalnią

Dodatkowe wyposażenie placu zabaw stanowią ławki,kosze na śmieci oraz tablica
z regulaminem.

Trzy płytkie baseny na terenie plaży trawiastej
Trzy okrągłe baseny dla dzieci zostaną wykonane w technologii opartej na
wykorzystaniu geotkaniny oraz elastycznej wykładziny EPDM z siatką wzmacniającą
wykończonej naturalny kruszywem i żywicą. Pozwala to na uzyskanie naturalnego
wyglądu obiektu.

Przewidywana maksymalna głębokość basenów to 30cm. Pomieszczenie
z instalacją obsługującą baseny przewidywane jest w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Projektowane baseny mają powierzchnie:
1) 24,6m2
2) 47,76m2
3) 18,85m2
Razem: 91,21m2.

Strefa grillowania
Strefa grillowania zajmuje powierzchnię ok 950m2, wydzieloną ciągiem pieszym
w postaci alejki z kostki betonowej. Od strony zachodniej granicę strefy grillowania
wyznacza pergola o konstrukcji drewnianej, częściowo zadaszona, z kratownicami.
Wyposażenie strefy grillowania stanowi 5 miejsc na ognisko a podwieszanymi
huśtawkami i 4 altany.

Strefa wypoczynku – park
Strefa wypoczynku znajduje się przy reprezentacyjnym deptaku i pełni funkcję parku
wyposażonego w stoliki do gry w szachy i warcaby, ławki, kosze na śmieci oraz stoły do
gry w ping – ponga. Istotnym elementem parku jest zieleń ozdobna niska i średniowysoka
oraz oświetlenie.

Mała architektura

Ławki
Projektowane są ławki metalowo – drewniane z oparciem o wymiarach 2×0,8x1m.
Konstrukcja oparta na stelażu metalowym wykonanym z rury 60mm ocynkowanej oraz
malowanej proszkowo. Listwy drewniane z drewna iglastego modrzewiowego malowane
lakierobejcą na kolor: palisander królewski. Do wzmocnienia siedziska oraz oparcia
zastosowano płaskownik. Ławka montowana na stałe w gruncie.

Altany
Projekt przewiduje rozmieszczenie 7szt. altan o konstrukcji drewnianej: 3szt. przy
basenach dla dzieci i 4szt. w strefie grilla. Altany stanowią główny element wyposażenia
strefy biernego wypoczynku. Mają za zadanie stworzyć indywidualną przestrzeń,
umożliwić przebywającym osobom relaks i wyciszenie. Swoją bryłą będą nawiązywały do
bryły budynków. Konstrukcja opiera się na sześciokątnej płycie fundamentowej,
drewnianej podłodze, słupach 14x14cm i dachu o sześciu połaciach typu namiotowego.
Ściany osłonowe wykonane w formie płyty drewnianej o wys. 1m w dwóch przęsłach.
Dodatkowo w trzech przęsłach zdobienie w formie trejażu.

Pergola
Projektowana pergola stanowi element zadaszenia strefy grilowania i wypoczynku oraz pełni
funkcję wyraźnej granicy między strefą relaksu i wyciszenia, a strefą grillowania.
Projektowana pergola ma ok. 34,5m długości.
Ze względu na częściowe zadaszenie w postaci deskowania, zastosowano na całej długości
„dach” jednospadowy kryty deskowaniem nawiązującym do trejażu. Deskowanie typu „trejaż”
o wymiarach przekroju 4x2cm rozmieszczone w odstępach co 10 cm. Pochylenie zadaszenia
ma uniemożliwić zaleganie śniegu i ograniczyć ryzyko uszkodzenia konstrukcji.

Psia toaleta
Projektowana psia toaleta znajduje się w pobliżu furtki prowadzącej
z parkingu bocznego do budynku R. Stanowi ona przestrzeń o wymiarach 5x5m
ogrodzoną palisadą drewnianą i wyłożoną nawierzchnią piaszczystą.
Wyposażenie psiej toalety stanowić będą drewniane słupki zabezpieczone przed
wpływem czynników zewnętrznych oraz pojemnik na psie odchody.

Stoliki parkowe
Stoliki parkowe stanowią miejsce odpoczynku oraz rozrywki. Swoją formą
nawiązują do projektowanych ławek. Konstrukcję stanowi stelaż z rur stalowych
ocynkowanych i malowanych proszkowo 60mm. Listwy i deski iglaste (modrzew)
malowane lakierobejcą na kolor odpowiadający pozostałym elementom małej architektury

Miejsca na ognisko
W strefie wypoczynku biernego (wolnego grillowania), poza altanami znajdują się
sześciokątne pergole z podwieszanymi ławkami – huśtawkami i miejscem na ognisko w
środku. Maksymalna wysokośc pergoli to 2,2m. Konstrukcja drewniana wykonana z
krawędziaków 120x120mm malowanych lakierobejcą na kolor odpowiadający
zastosowanemu kolorowi w innych elementach małej architektury. Zawiesie huśtawek
wykonane z łańcuchów ze stali nierdzewnej. Całość zamocowana na stałe w płycie
fundamentowej żelbetowej o grubości 15cm na kotwach ocynkowanych.
Miejsce na ognisko murowane z cegieł szamotowych w kolorze piaskowym.
Szczegółowe rozwiązania znajdują się w części rysunkowej projektu wykonawczego.

Stoły do gry w tenisa stołowego
Na projektowanym terenie znajdą się 3 szt. stołów do tenisa stołowego: dwa w
części sportowej i jeden przy budynku R, na tarasie restauracyjnym.
Stoły o konstrukcji stalowej, przeznaczone do użytku zewnętrznego.
Wymiary: 2740x1525x760mm
Waga: 125kg
Stół pokryty 3mm stalą
Nogi stołu wykonane z rur stalowych 60mm
Mocowane w gruncie za pomocą kotew.

Hamaki
Umieszczone w strefie relaksu (wypoczynku biernego) oraz na plaży trawiastej.
Projekt przewiduje umieszczenie 6 szt. hamaków wykonanych
z drewnianych bali odpornych na niskie temperatury oraz promieniowanie UV
i zużycie. Łańcuchy hamaka wykonane ze stali nierdzewnej są przytwierdzone do słupów
za pomocą śrub ocynkowanych. Hamaki mocowane są na stałe
w gruncie za pomocą kotew ocynkowanych. Nie wymagają nawierzchni bezpiecznej –
mocowane bezpośrednio w nawierzchni trawiastej.

Natryski
Nad zalewem znajdzie się 5 sztuk natrysków plażowych o drewnianym
wykończeniu. Natryski zlokalizowane są na plaży piaszczystej w pobliżu kąpieliska i
dostępne dla wszystkich, którzy chcą odświeżyć się po kąpieli. Nie zakłada się
stosowania chemicznych środków higieny osobistej. Konstrukcja natrysków pozwala na
zastosowanie paneli słonecznych i niewielkiego zbiornika na ciepłą wodę.
Użytkowanie natrysków przewiduje możliwość opłukania się po kąpieli
w zalewie bez użycia środków chemicznych. Woda z natrysków będzie wsiąkała
w piasek na plaży, a same natryski nie będą połączone z kanalizacją sanitarną.

Wiata przystankowa
Zlokalizowana jest przy pętli autobusowej. Wiata ma konstrukcję stalową (stal
ocynkowana, malowana proszkowo). Wypełnienie ścian oraz zadaszenie ze szkła
hartowanego.

Wiata wyposażona jest w kosz na śmieci, dwie ławki oraz 3 stojaki na rowery.
Posiada również przestrzeń dla osób na wózkach inwalidzkich, bądź matek
z dziećmi w wózku.
Umieszczony zostanie gotowy model wiaty z katalogu, spełniający wymagania
zawarte w specyfikacji.

Leżaki na schodach

Na betonowych schodach w północno – wschodniej części zalewu zostaną
umieszczone leżaki wykonane z drewna, zamocowane na stałe do schodów.

Stojaki na rowery
Projektowane są metalowe stojaki na rowery w liczbie 40 sztuk do mocowania roweru
za ramę. Stojaki posadowione będą na parkingu rowerowym.

Podwyższone stanowisko ratownicze
Podwyższenie dla ratownika stanowi jednocześnie obudowę dla podnośnika
hydraulicznego obsługującego pomieszczenie technolgii basenowej. Wysokość podestu
1,4m. Obudowa drewniana, barierka ze stali nierdzewnej.

Ogrodzenie
Planuje się ogrodzenie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego od strony ul.
Ziołowej oraz od strony parkingu dla wędkarzy w części południowej i drogi technicznej
wraz z parkingiem bocznym od strony północnej. Częściowo zostanie utrzymane
istniejące ogrodzenie, na długości 254m od północy, południa i części ul. Ziołowej.
Na długości 403m istniejące ogrodzenie zostanie zdemontowane i zastąpione 405,1m
nowego ogrodzenia z jednoczesnym jego przesunięciem w kierunku zalewu.

Zieleń

Istniejącą zieleń w miarę możliwości włącza się w projektowany układ zieleni.
Szczególnie dotyczy to istniejących nasadzeń wykonanych przez lokalną społeczność
w obrębie projektowanego deptaku, parku i plaży trawiastej.

Drzewa młode kolizyjne z planowaną inwestycją zostaną przesadzone Dotyczy to
miejsc posadowienia budynków sanitarnych, restauracji i tarasów. Drzewa, których nie da
się przesadzić zostaną przeznaczone do wycinki.
W projektowanych nasadzeniach wysokich i średniowysokich zostaną zastosowane
gatunki drzew i krzewów rodzimych

Zieleń izolacyjna: oddzielająca kompleks wypoczynkowy od zespołu parkingów i drogi
technicznej. Złożona z istniejących nasadzeń uzupełnionych odpowiednimi gatunkami
krajowymi.
Zieleń ozdobna średniowysoka: tworząca i podkreślająca poszczególne wnętrza
krajobrazowe, w szczególności przy placach zabaw, w strefie relaksu, czy w parku.

Zieleń ozdobna niska: stanowi uzupełnienie nasadzeń. Podkreśla charakter założenia.
Nasadzenia opierają się na zastosowaniu różnych gatunków traw ozdobnych
w połączeniu z roślinami kwitnącymi.

Istotnym elementem planowanej zieleni jest labirynt w formie nasadzenia
żywopłotowego dwurzędowego wykonanego z grabu (Carpinus betulus). Labirynt ma
formę złożoną z koncentrycznie ułożonych okręgów. Promień największego okręgu
wynosi 8,5m. Ściany labiryntu mają grubość 0,5m i wysokość 1,0-1,2m. Szerokość
przejść między rzędami wynosi 1m.

Projektowana szata roślinna dostosowana jest do warunków siedliskowych.
Zagospodarowanie zieleni należy wykonać według projektu gospodarki zielenią, który
stanowi osobne opracowanie.

 

 

 

Back to top button
Skip to content