Edukacja

Mamy nowych nauczycieli mianowanych

Wczoraj w Resursie odbyła się bardzo ważna uroczystość dla żyrardowskiej oświaty, ponieważ p.o. Prezydenta Miasta Żyrardowa Lucjan Krzysztof Chrzanowski wręczył akty mianowania nauczycielom żyrardowskich szkół.

Kolejny stopień awansu uzyskało 10 nauczycieli, którzy pozytywnie przeszli postępowanie egzaminacyjne.

Dzięki Państwu, jakość żyrardowskiej oświaty stale wchodzi na wyższy poziom. To wszystko dzięki Państwa ambicji ciągłego doskonalenia swoich kompetencji – zwrócił się do nauczycieli Lucjan Krzysztof Chrzanowski

Podczas okolicznościowej uroczystości nauczyciele złożyli ślubowanie, zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela, według następującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

Złożenie ślubowania jest niezbędne do nabycia praw wynikających z posiadania statusu nauczyciela mianowanego.

Źródło
Fot. Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close