Co słychać na mieście?Komentarz polityczny

Konsultacji nie było, ale jest ankieta…

Jak czytamy na stronie internetowej miasta: „W dniach od 2 do 20 października br. jest realizowane badanie opinii wśród mieszkańców miasta Żyrardowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek Urzędu Miasta Żyrardowa. Badanie prowadzone jest w formie ankietowej przez firmę Pracownia 3E i dotyczy włączania mieszkańców w działania podejmowane przez Urząd Miasta Żyrardowa.

Kluczowe kwestie poruszane w ankiecie dotyczą aktywnego udziału mieszkańców w działaniach Urzędu Miasta Żyrardowa (partycypacji). Chcemy poznać opinie mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, dotyczące różnych form włączania się mieszkańców w działania na rzecz miasta Żyrardowa i lokalnej społeczności. Zależy nam na tym, aby dowiedzieć się, które z działań włączających mieszkańców w działania lokalnego samorządu są najbardziej właściwe, i w jaki sposób powinny być prowadzone, aby angażować jak największą grupę mieszkańców miasta.”

W ostatnich latach konsultacje albo były fikcją, np. konsultacje dotyczące zmiany nazw ulic czy zalewu żyrardowskiego albo w ogóle nie były przeprowadzane (Rewal, Kantor, Obligacje i wiele innych)
Możliwość wysłania maila do urzędu miasta nie można nazwać konsultacjami.

Teraz urzędnicy wynajęli firmę, która sprawdzi czy mieszkańcy Żyrardowa w ogóle są zainteresowani konsultacjami i wspólnym podejmowaniem decyzji, co powinno być normą w demokratycznym państwie.

Jest to o tyle dziwne, że każde większe decyzje władz miasta, mieszkańcy żywo komentowali na profilach społecznościowych miasta jak i lokalnych mediów – także wielokrotnie na stronach Informacji Żyrardowskich, więc musieli mieć szeroką wiedzę na temat zaangażowania mieszkańców.

Dzisiaj odbyło się spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Żyrardowie, na którym były poruszane m.in. problemy podejmowania decyzji przez samorządowców bez udziału mieszkańców. Niestety nie było nikogo z przedstawicieli Urzędu Miasta…

Trudno więc poważnie traktować taką ankietę, jednak każdy chętny, który nie zraził się w ostatnich latach może wyrazić kolejny raz swoją opinię. Być może teraz na wyniki będą patrzeć inne oczy?

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewUa-pwgMyBF0rUSqfvdOfHxLdrnQUvairphRBxhl6_ZJwDg/viewform?usp=send_form

Link do wyników i komentarzy głosujacych.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewUa-pwgMyBF0rUSqfvdOfHxLdrnQUvairphRBxhl6_ZJwDg/viewanalytics

Close
Close