Kultura

Konkurs na koncepcję pomnika Józefa Piłsudskiego

 

W ślad za uchwałą Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie budowy pomnika Józefa Piłsudskiego, Prezydent Wojciech Jasiński ogłosił konkurs na  opracowanie koncepcji pomnika Józefa Piłsudskiego w Żyrardowie. Prace należy złożyć osobiście lub przesłać do Urzędu Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r., do godz. 14:00, w kopercie z dopiskiem KONKURS – POMNIK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziana jest nagroda w wysokości 10 000 zł. Organizatorowi przysługuje prawo do nagrodzenia dwóch innych prac w postaci przyznania wyróżnień pieniężnych w wysokości 2 500 zł.

Szczegóły dostępne są w Regulaminie konkursu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło
Urząd Miasta Żyrardowa
Back to top button
Skip to content