Breaking NEWSEdukacja

Komunikat w sprawie rekrutacji

Drodzy uczniowie, kandydaci do szkół prowadzonych przez Powiat Żyrardowski!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dziś szkolne komisje rekrutacyjne podały do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Tym, którzy dostali się do wymarzonej szkoły gratulujemy.  Jeżeli zdarzyła się sytuacja, że kandydat nie dostał się do szkoły pierwszego wyboru, elektroniczny system wspomagania naboru automatycznie przeliczył punkty i wskazał, szkołę kolejnej preferencji, w której było miejsce. Wszystkie te informacje będą są po zalogowaniu w profilu kandydata.

Kolejnym krokiem jest potwierdzenie woli kandydatów uczęszczania do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. Od dziś do 24 lipca do godz. 10.00 należy dostarczyć oryginały dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe.

Dla tych, którzy nie ostali się do żadnej szkoły lub chcą jeszcze zmienić wybór przeprowadzona będzie między 26 a 30 lipca rekrutacja uzupełniająca. O tym fakcie poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close