Edukacja

Komunikat dotyczący wykrycia koronawirusa w SP Nr 3

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie 19 września 2020 r. została powiadomiona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Żyrardowie, że u jednegowspółpracownika Szkoły ujawniono pozytywny wynik testu na koronawirusa. O zaistniałej sytuacji Dyrektor Szkoły powiadomiła organ prowadzący oraz niezwłocznie podjęła działania – zgodnie z przyjętymi w tej jednostce oświatowej procedurami – oraz w uzgodnieniu i według ścisłych wytycznych żyrardowskiego Sanepidu.

Wszystkie osoby, które miały kontakt bezpośredni z osobą zakażoną, zostały poinformowane o tym fakcie i zgłoszone do Sanepidu. Osoby te będą przebywać na kwarantannie.

Wszystkie podjęte działania są środkami zapobiegawczymi, natomiast sytuacja cały czas jest monitorowana. Prosimy o zachowanie spokoju. Szkoła pracuje w trybie stacjonarnym. Ponawiamy prośbę, aby zadbać oto, żeby dzieci przychodziły do szkoły zdrowe i zabezpieczone w maseczki.

Szkoła stosuje się do wytycznych GIS, MZ i MEN.

Urszula Wieczorkiewicz – Tkacz

Dyrektor Wydziału Edukacji

Urzędu Miasta Żyrardowa

Plac Jan Pawła II nr 1

96-300 Żyrardów

tel. 46 855 36 09

Dodaj komentarz

Close
Close