Co słychać na mieście?

W kamienicy przy ul. Chopina 15 powstaną mieszkania socjalne

Miasto we współpracy z miejską spółką PGM pozyskało z Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowanie w wysokości ponad 730 tys. zł z przeznaczeniem na remont i rozbudowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 15.

Remont budynku, połączony z jego nadbudową, pozwoli wygospodarować 20 mieszkań socjalnych o powierzchni od 21 do 36 m kw. Lokale wyposażone będą w łazienki oraz kuchnie lub aneksy kuchenne, a sama kamienica przyłączona zostanie do miejskiej sieci cieplnej oraz wodno-kanalizacyjnej. Projekt przewiduje również odnowienie elewacji budynku przy zachowaniu jego najwartościowszych pod względem konserwatorskim elementów.

Kwota przyznanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowania to 735 478,57 zł. Całkowita wartość planowanej inwestycji będzie możliwa do określenia po zakończeniu postępowania przetargowego na realizację tego zadania.

Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa

Close
Close