Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Jest nowy operator świetlicy przy Waryńskiego.

Świetlica dla dzieci przy ulicy Waryńskiego 25 od trzech lat prowadzona jest przez Miasto Żyrardów. Przez wiele lat była prowadzona i finansowana przez Powiat Żyrardowski. W ostatnich latach utrzymanie tej placówki kosztowało powiat około 270 tysięcy złotych rocznie. Ze względu na to, że powiat nie ma obowiązku prowadzenia tego typu świetlic o zasięgu lokalnym, 26 sierpnia 2015 roku zdecydowano o jej likwidacji.

Jednocześnie, na mocy porozumienia zawartego między Powiatem Żyrardowskim a miastem Żyrardów, zapewnienie opieki i pomocy dzieciom powinno odbywać się w formie zadań zleconych organizacji pozarządowej, wyłonionej w konkursie ofert a środki na ten cel pochodzą z miejskiej kasy.

W roku 2016 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w formie świetlicy prowadziło Stowarzyszenie „Świetlik”. W latach 2017 i 2018 świetlicę prowadził Związek Harcerstwa Polskiego.

W tym roku Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski zdecydował, że świetlicę znowu będzie prowadziło Stowarzyszenie „Świetlik”, które otrzyma na ten cel 140 tysięcy złotych.

Oprócz tego na prowadzenie swoich świetlic środowiskowych pieniądze w ramach dotacji otrzymają Oratorium św. Jana Bosko (45 tysięcy złotych) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (25 tysięcy złotych).

Związek Harcerstwa Polskiego w tym konkursie nie otrzymał dotacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close