Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Jedność Robotnicza niezgodna z ustawą o zakazie propagowania komunizmu

Wynik głosowania za zmianą nazwy ulicy na „Jedności Robotniczej”

28 października 2019 roku radni popierający Prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego tj. grupy „Porozumienie Prezydenckie”, „Koalicji Obywatelskiej” i „Nasze Miasto”, zagłosowało za zmianą nazwy ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” na „Jedności Robotniczej”. Zapewne niespodziewani się, jaka po tej decyzji rozpęta się burza medialna. Pisały o tym wszystkie dzienniki i mówiły o tym wszystkie telewizje ogólnopolskie.

W kolejnych dniach Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, Przewodniczący Rady Miasta Żyrardowa Ryszard Mirgos, poseł Maciej Małecki zwołali wspólną konferencję prasowa z Jackiem Pawłowiczem Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Słowa „przepraszamy” nie padły, ale jak później Pawłowicz tłumaczył dla wpolityce.pl otrzymał informację od Przewodniczącego Mirgosa, że uchwała „wynikała z nieporozumienia”.

Przed chwilą była konferencja prasowa w Żyrardowie. Zebrała się dość duża grupa mieszkańców. Wszyscy byli za tym, żeby ta ulica pozostała. Również taka jest wola prezydenta Żyrardowa, przewodniczącego Rady Żyrardowa, który powiedział, że ta uchwała wynikała z niezrozumienia, kim był gen. „Nil”. Również on jest, i radni są również przeciw tej uchwale. Chcą naprawić swój błąd i tylko chwała im za to, bo to jest naprawdę bardzo budujące, bo popełnili błąd i bardzo szybko chcą go naprawić i myślę, że to się nam uda i w Żyrardowie pozostaje ulica gen. Fieldorfa „Nila” – relacjonował dla wpolityce.pl

Wojewoda 24 czerwca 2020 roku zdecydował o nieważności uchwały podjętej pamiętnego 28 października 2020 roku. 

Argumentuje to tym, że nazwa „Jedności Robotniczej” pisana z dużych liter (a tak ta nazwa została zapisana w uchwale z 28 października 2019 roku) odnosi się do nazwy własnej czyli do nazwy ugrupowania, a jedynym ugrupowaniem o takiej nazwie w Żyrardowie był blok polityczny powołany przez komunistów w Żyrardowie w roku 1924 roku.  

W konsekwencji powyższego, w ocenie Wojewody, nazwa „Jedności Robotniczej” jest niezgodna z art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Powyższe świadczy o rażącym naruszeniu prawa przy podejmowaniu uchwały Nr XVIII/140/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy. (źródło)

Dodaj komentarz

Close
Close