Zalew Żyrardowski

Jakość wody w żyrardowskim zalewie ? Doskonała !

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie w oparciu o wyniki badań wody i ocenę wizualną wykonaną w ramach kontroli wewnętrznej w dniach: 28 czerwca 2016 r., 11 lipca 2016 r., 1 sierpnia 2016 r. i 18 sierpnia 2016 r. oraz w ramach kontroli urzędowej: badanie z dnia 9 czerwca 2016 r., dokonał w sezonie kąpielowym 2016 r. sezonowej oceny jakości wody jako przydatnej do kąpieli i sklasyfikował ją jako doskonałą.
(zgodnie ze sposobem klasyfikacji jakości wody w kąpielisku podanym w Dz. U. z 2011 nr 86, poz. 478).

Na terenie Żyrardowa w sezonie letnim 2016 r. funkcjonowało kąpielisko Zalew Żyrardowski w Żyrardowie ul. Ziołowa 11/19, którego organizatorem była AQUA Żyrardów Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów ul. Jodłowskiego 25/27.

Sezon kąpielowy został określony uchwałą Rady Miasta Żyrardowa Nr XXIV/177/15 z dnia 19 maja 2016 r. i obejmował okres od 18 czerwca 2016 r. do 4 września 2016 r.

W celu zapewnienia kąpiącym bezpieczeństwa zdrowotnego zostały podjęte odpowiednie środki zarządzania:
Organizator kąpieliska – AQUA Żyrardów Sp. z o. o w Żyrardowie:

1. przedstawił profil wody w kąpielisku,
2. uzgodnił z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żyrardowie i przedłożył harmonogram poboru próbek wody w sezonie kąpielowym 2016 r.,
3. dokonał poboru 4 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej,
4. systematycznie nadzorował wodę w prowadzonym kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób,
5. informacje o jakości wody organizator kąpieliska udostępniał na tablicy informacyjnej,
6. podejmował czynności mające na celu zapobieganie narażeniu osób kąpiących się na działanie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanieczyszczenia poprzez systematyczną organoleptyczną ocenę jakości wody, oraz regularne usuwanie zanieczyszczeń z plaży i terenów przyplażowych,
7. dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpielisku spełniało wymagania określone w §9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 86, poz. 478),
8. kąpielisko oznaczone było tablicą informacyjną spełniającą wymagania określone w §3 ust. l rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. nr 91, poz. 527).

W ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcją sanitarną:
1. wyznaczono 1 punkt poboru próbek wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2015 r. (Dz. U. poz. 1510),
2. w ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano 1 próbkę wody z kąpieliska przed otwarciem sezonu kąpielowego,
3. pobieranie i transport próbek zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. badania wody wykonane w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej wykonywane były w wymaganym zakresie i metodami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia,
5. wydano 5 bieżących ocen jakości wody o przydatności wody do kąpieli.

Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close