Co słychać na mieście?

I Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych

W Resursie na zaproszenie prezydenta Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego spotkali się przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Żyrardowa i gmin Powiatu Żyrardowskiego na I Żyrardowskim Forum Inicjatyw Społecznych. Spotkanie miało na celu m.in. integrację środowisk działających w sektorze pozarządowym, wymianę doświadczeń, przedstawienie uwag i opinii nt. współpracy organizacji z władzami samorządowymi, jak również propozycji wdrożenia nowych rozwiązań usprawniających i poszerzających tę współpracę.

Żyrardowskie Forum Inicjatyw Społecznych zorganizowane zostało przez Miasto Żyrardów i Żyrardowską Federację Organizacji Społecznych ,,Działaj.My”, przy wsparciu Stowarzyszenia BORIS i programu FIO – Mazowsze Lokalnie.
– Działalność organizacji pozarządowych w naszym mieście jest nie do przecenienia. Bardzo zależy mi, aby współpraca Samorządu Miasta z organizacjami rozwijała się i jak najlepiej służyła mieszkańcom miasta – podkreśla prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski – Stąd też zaproszenie do współpracy przy organizacji I Żyrardowskiego Forum Inicjatyw Społecznych Żyrardowskiej Federacji Organizacji Społecznych ,,Działajmy.My”. Mam nadzieję, że zmieniona nieco formuła organizowanego dotychczas przez Miasto Żyrardów dorocznego Forum Pożytku Publicznego będzie sprzyjać podejmowaniu nowych inicjatyw i rozwiązań wpływających na rozwój działalności organizacji pozarządowych.

Wprowadzeniem do spotkania było podsumowanie współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami w roku 2018. Doroczny raport przygotowany przez Urząd Miasta zaprezentował Łukasz Kasperczyk, Dyrektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta. W części panelowej uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o nowych formularzach oferty, umowy i sprawozdania w otwartych konkursach. Przedstawiciel Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie BORIS zaprezentował ofertę wsparcia działań organizacji z Żyrardowa. Natomiast przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka opowiedzieli o formach współpracy tamtejszego samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close