Brak

Harcerstwo to ruch ludzi zawsze młodych, kroczących z innymi szeroką drogą postępu…

…ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. Wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój…

Obóz 76 Szczepu Mazowieckich Drużyn Harcerskich i Zuchowych z Hufca ZHP Żyrardów jak co roku zorganizował wyjazdowy obóz harcerski. Harcerze i Zuchy 29 czerwca wyjechali do urokliwej miejscowości Szklana Huta koło Jastrzębiej Góry na dwutygodniowy obóz harcerski o tematyce pirackiej.

Spotkaliśmy się z harcmistrzem Marcinem Trzmielem – komendantem obozu, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

Informacje Żyrardowskie: Panie Marcinie, ile dzieci wyjechało na obóz i jaki był jego koszt?

Hm. Marcin Trzmiel: Obozowiczów było 51 (w tym mój 1.5 roczny syn Tymek). Aby koszt obozu był jak najniższy, a co za tym idzie by więcej dzieci mogło z niego  skorzystać, wybraliśmy się na obóz pociągiem. Celem obozu była jak największa integracja z przyrodą oraz nauka zaradności i samodzielności, ponadto dzieci mogły używać telefony komórkowe tylko w określonych godzinach. Uczestniczyły w zajęciach, zdobywały umiejętności, uczyły się musztry, jak na prawdziwych harcerzy przystało.

Informacje Żyrardowskie: Jakie drużyny uczestniczyły w obozie letnim?

Hm. Marcin Trzmiel: 1 Drużyna Harcerska – drużynowy, przewodnik Dariusz Pajdowski a podczas obozu instruktor programowy, 76 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Bohaterów Westerplatte – drużynowy, druh Kamil Świeczka, podczas obozu zastępca komendanta obozu, 76 Mazowiecka Drużyna Wędrownicza – drużynowy, druh Mateusz Kośmider, podczas obozu oboźny tj. osoba odpowiadająca za porządek dnia, 2 Gromada Zuchowa „Strażnicy Leśnej Tajemnicy” – drużynowa, druhna Natalia Majewska, (jednostka spoza szczepu), podczas obozu kadra młodzieżowa tzw. niepełnoletnia pomocnicza, 4 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” – drużynowy, druh Jakub Sobiecki, podczas obozu kadra młodzieżowa, Opiekę wychowawczą nad zuchami pełnili instruktorzy  – druhna Karolina Kobus i druh Mateusz Kośmider.

Informacje  Żyrardowskie: Po nazwach domyślam się, że były też mniejsze dzieci?

Hm. Marcin Trzmiel: Tak, zuchy to klasy 1-3 szkoły podstawowej, starsi harcerze od 4 do 3 klasy gimnazjum, natomiast wędrownicy to harcerze ze szkół średnich, nawet do 21 lat.

Informacje  Żyrardowskie:  Jak taki obóz wygląda w praktyce? Po przyjeździe następuje jakaś organizacja, budowa obozu?

Hm. Marcin Trzmiel: Zdecydowanie, pierwsze dni to przede wszystkim pionierka obozowa , czyli samodzielne urządzanie obozowiska. Harcerze budują własnoręcznie bramę, wartownię, tablicę ogłoszeń, półki w namiotach na swoje ubrania, suszarnię, magazyn sprzętu, maszt z flagą państwową a nawet kalendarz obozowy. A w przyszłym roku mamy plany robić dodatkowo własnoręcznie łóżka do spania. Kolejne dni to zajęcia w drużynach, czyli zdobywanie sprawności harcerskich i zuchowych czyli odznak przyszywanych na mundurze, które „mówią” że dany  zuch albo harcerz jest „mistrzem” w danej dziedzinie np: pionierki obozowej, leśnego kucharstwa. Wędrownicy natomiast zdobywają sprawności trzech piór – 1 dzień bez jedzenia, 1 dzień bez mówienia, 1 dzień samotnie w lesie, a w przypadku 76 drużyny zdobywają Odznaki Wilka – sprawność wyjątkowa, która łączy w sobie elementy leśnego kucharstwa, nocnego obozowania i strzelectwa.

Informacje  Żyrardowskie:  Czyli Harcerze nie mogą narzekać na nudę, nawet w niepogodę.

Hm. Marcin Trzmiel: W tym roku mieliśmy pogodę w kratkę, raz słońce, raz deszcz – ale rzeczywiście – o nudzie nie ma mowy. Udało nam się zrealizować m.in: nocną ścieżkę strachu, naukę pierwszej pomocy poszkodowanym, musztrę, nocne podchody, Piratomanie, czyli konkurs dla zuchów nawiązujący do konkursu Mam Talent, powiązany z tematyka obozu, nocne i dzienne warty, służby w kuchni, alarmy mundurowe sprawdzające mobilność obozowiczów w razie ewentualnego zagrożenia, ogniska harcerskie na plaży o zachodzie słońca. Byliśmy też na wycieczce w Gdyni i na Westerplatte oraz wędrowaliśmy pieszo do Białogóry. Jestem dumny z naszych harcerzy. Podczas obozu dzieciom, które wykazały się wiedzą, zaradnością i właściwą postawą zostały przyznane odpowiednio Odznaki Zucha oraz Krzyże Harcerskie. Następny obóz już za rok!

Harcerstwo jest silnie związane z patriotyzmem, dyscypliną, wojskowością, mamy też wrażenie, że zaczyna przeżywać drugą młodość, znowu staje się szalenie modne. Dzieci i młodzież zapisuje się do harcerstwa, chodzi na zbiórki, zdobywa umiejętności, jeździ na obozy harcerskie, rajdy, uczestniczy w uroczystościach państwowych ale przede wszystkim uczy się obowiązkowości i dyscypliny. Jest to bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych niespokojnych czasach, dlatego dodatkowo zachęcamy niezdecydowane dzieci i młodzież do uczestnictwa w tego typu aktywnościach. Można nie tylko wyrwać się z przed telewizora czy komputera, ale także poznać ciekawych ludzi.

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”obozharcerski”]

Back to top button
Skip to content