Edukacja

Grażyna Haude z tytułem tytułu „Nauczyciela Kraju Ojczystego”

W środę, 29 listopada br. w gmachu MEN odbyła się uroczystość wręczenia tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. To szczególne wyróżnienie otrzymało w bieżącym roku 34 nauczycieli. Uczestnicy gali otrzymali list gratulacyjny Minister Edukacji Narodowej w uznaniu za szczególne zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży.

Wręczając nagrody, wiceminister edukacji Marzena Machałek podziękowała nauczycielom za ich osiągnięcia wychowawcze w pracy z dziećmi i młodzieżą. Do grona wyróżnionych osób należą czynni zawodowo nauczyciele oraz pedagodzy, którzy przekazują swoją wiedzę i doświadczenie młodym turystom. W gronie wyróżnionych znaleźli się również ci, którzy obecnie są emerytami, ale przez długie lata pracy zawodowej wychowywali młodzież wykorzystując metody pracy wychowawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Według PTTK nauczyciel kraju ojczystego to wybitny przewodnik. Zostać nim może każdy z wielotysięcznej rzeszy polskich turystów i krajoznawców, kto zabiera ze sobą na wędrówki uczniów, wychowanków czy kolegów i pomaga im odkrywać piękno ziemi ojczystej. Wyróżnienie nadaje Zarząd Główny PTTK z inicjatywy własnej lub na wniosek ogniw PTTK, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego placówkę oświatową, rektora szkoły wyższej lub dyrektora szkoły.

Ten zaszczytny tytuł Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznaje od roku 2011. Twórcą i pomysłodawcą określenia „Nauczyciel Kraju Ojczystego” był nieżyjący już prof. dr hab. Kazimierz Denek z Poznania, któremu przed siedmioma laty za całokształt dokonań wręczono to wyróżnienie z numerem 1. W grupie pierwszych osób wyróżnionych w 2011 tym medalem był Jerzy Kwaczyński – prezes PTTK w Żyrardowie, inicjator wielu akcji i konkursów w środowisku młodzieży szkolnej, wyróżnienie nr 24. W roku 2017 do grona 239 osób wyróżnionych dołączył nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie – Dariusz Knapski, opiekun Szkolnego Klubu Krajoznawczo – Turystycznego PTTK „Turnia” w Żyrardowie. W roku 2018 w gronie kolejnych 34 osób uhonorowanych tytułem znalazła się nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach – Grażyna Haude, wcześniej opiekunka SKKT PTTK Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOSW) w Żyrardowie.

W trakcie prezentacji wyróżnionych przewijały się sekwencje wielorakiej aktywności. To organizatorzy lub współorganizatorzy dla dzieci i młodzieży szkolnej licznych obozów, wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych – nizinnych i górskich, rajdów rowerowych, marszów na orientację, spływów kajakowych w celu kształtowania nawyków uprawiania aktywnych form turystyki, otwierania się na wartości przyrody, kultury i krajobrazu. Padały nazwy turniejów, konkursów i różnych inicjatyw, w które byli i niejednokrotnie nadal są zaangażowani, a wszytko dla dzieci i młodzieży, by pobudzić i rozwinąć chęć do indywidualnego pogłębiania wiadomości o walorach naturalnych i kulturowych różnych miejsc Polski, do poznawania piękna naszego kraju.

Źródło
Powiat Żyrardowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close