Co słychać na mieście?

Gołębie z Żyrardowa uświetniły rocznicę Sierpnia ’80 w Gdańsku

Przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku wypuszczono dziś 700 gołębi pocztowych. To symboliczne upamiętnienie 37. rocznicy Sierpnia ’80 i powstania NSZZ „Solidarność” oraz 29. rocznicy gdańskich strajków z 1988 roku.

Akcja została organizowana po raz kolejny przez Klub Miłośników Gołębi Żyrardów we współpracy z Zarządem Regionu NSZZ „S” Mazowsze. Była pierwszym punktem czwartkowych uroczystości rocznicowych, w ramach oficjalnych obchodów organizowanych przez NSZZ „Solidarność” na Placu Solidarności w Gdańsku.

Close
Close