Edukacja

Europejski debiut „Elektryka” w programie Erasmus+

W dniach 3 – 23 listopada 2019 r. pierwsza grupa uczniów żyrardowskiego „Elektryka” realizuje projekt „Profesjonalny Elektryk – technicy z ZS 1 na praktyce zawodowej w Portugalii” w ramach programu Erasmus+. W ośmioosobowej grupie znajdują się uczniowie klasy trzeciej i czwartej Technikum: Zuzanna Krystosiak, Roman Antolak, Bartosz Bury, Jakub Gąsiorowski, Kacper Łabuziński, Ernest Szkop, Jan Wronka, Szymon Wójcik. Opiekę nad uczniami sprawuje Marzena Szustakowska, wicedyrektor szkoły i koordynator projektu. Uczniowie pracują w dużych przedsiębiorstwach, a także małych, rodzinnych firmach, ich językiem stażu jest język angielski. Ze względu na specyfikę pracy posługują się także podstawowym językiem portugalskim. Informatycy pracują w salonie gier komputerowych i w serwisie naprawy telefonów komórkowych, mechatronicy w firmie produkującej odlewy części samochodowych, technik logistyk przygotowuje transport sprzętu medycznego i produktów kosmetycznych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracuje w firmie zajmującej się m. in. instalacją paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Uczniowie mieszkają w hotelu Axis w pobliżu historycznego centrum miasta Braga, pracują od 6 do 8 godzin dziennie z przerwą na lunch, do miejsc stażu są dowożeni. W czasie wolnym zwiedzają Portugalię w towarzystwie uczniów z innych krajów: Czech, Słowenii, Chorwacji i Litwy. Zwiedzili już Lizbonę i Fatimę, a przed nimi wycieczka do Porto i miasta Viana do Castelo położonego nad Oceanem Atlantyckim. Oprócz doświadczeń zawodowych uczniowie zdobywają wiedzę na temat kultury, języka i historii Portugalii nie tylko od przewodników na wycieczkach, ale także od współpracowników. Każdego dnia spotykają się z życzliwością, gościnnością i sympatią Portugalczyków. Firma Braga Mob, z którą współpracuje szkoła przy realizacji projektu zapewnia uczniom świetne warunki pracy, pobytu, transportu i bogaty program kulturowy. Uczniowie i opiekun grupy są przekonani, że cele programu zostaną osiągnięte, co zostanie potwierdzone certyfikatami i dokumentami Europass Mobilność.

Back to top button
Skip to content