Na sygnale!

ĆWICZENIA „EGIDA-19”

W niedzielę, 17 listopada br., zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w wybranych 80 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz w Komendzie Głównej Policji przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-19. W przedsięwzięciu tym uczestniczyły 1502 osoby. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadają nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.
Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2019 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz decyzje Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-19”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie Policji.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/ – KWP – KGP.

Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

W ćwiczeniu wzięła także udział Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie. Wczoraj z samego rana w budynku komendy stawili się wyznaczeni rezerwiści. Po czynnościach rejestracyjnych uczestnicy ćwiczenia „EDIGA-19” wzięli odział w przygotowanym dla nich szkoleniu. Tematyką zajęć było m.in, omówienie podstawowych pojęć dotyczących obronności państwa, uprawnień osób którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne, a także pierwsza pomoc. Policjanci z żyrardowskiej Komendy przygotowali zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne. Jako wsparcie zajęć praktycznych zaproszeni zostali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie, którzy zaprezentowali sprzęt do ratowania życia- AED oraz przeprowadzili praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na koniec ćwiczenia mł. insp. Edyta Marczewska- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie wręczyła każdemu z uczestników zaświadczenie.

Źródło
fot. KPP w Żyrardowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close