Prezydent z absolutorium

25 maja 2017 Imię Nazwisko 0

Rada Miasta udzieliła Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r, 12 głosami za, 4 wstrzymujących i 4 przeciw.  

1 2 3 5