Co słychać na mieście?

Start #Nowej Piątki w Żyrardowie

W dniu 18 marca br. w Żyrardowie na Pl. Jana Pawła II Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera w obecności  Prezydenta Żyrardowa…

Zobacz więcej »

Frankofonia w Żyrardowie

Przypominamy o trwających w naszym mieście Dniach Frankofonii Dziś Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej poświęciła uwagę kulturze francuskiej-…

Zobacz więcej »

Podwyżka na śmieci zaproponowana przez Prezydenta zatwierdzona

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Radni zatwierdzili wniosek Prezydenta dotyczący zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami z 11 złotych do 25…

Zobacz więcej »

VII Sesja Rady Miasta Żyrardowa

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (proponuje się stawkę 25…

Zobacz więcej »

Znamy szczegóły majówki oraz święta lnu 2019

W tym roku te dwie imprezy zostają rozłączone. Pierwsza odbędzie się w dniach 3 i 4 maja pod roboczym tytułem…

Zobacz więcej »

Żyrardów „najbardziej pijanym” miastem Polski. Ogromny wzrost sprzedaży alkoholu

Ogólnopolski rekord, najwyższy wzrost sprzedaży alkoholu padł w Żyrardowie. Wartość kupionego alkoholu w ubiegłym roku wzrosła u nas aż o…

Zobacz więcej »

Bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów

Użytkowanie wieczyste kojarzy się wielu Polakom z opłatą, jaką muszą płacić co rok za korzystanie z gruntu należącego do państwa…

Zobacz więcej »

Prezydent proponuje podwyżki za odbiór śmieci

Na najbliższej Sesji Rady Miasta Radni pochylą się nad projektem podwyżki na odbiór odpadów. Nie będą to najprawdopodobniej jedyne podwyżki…

Zobacz więcej »

Prezes szpitala otrzymała wypowiedzenie !

W dniu dzisiejszym prezes Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. Danuta Ciecierska otrzymała wypowiedzenie z pracy.

Zobacz więcej »

Powstała Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych “DZIAŁAJ.MY”

27 lutego 2019 r. w Żyrardowie 15 organizacji społecznych połączyło swoje siły i pod wspólnym szyldem postanowiło rozwijać współpracę, tworzyć…

Zobacz więcej »
Close
Close