Co słychać na mieście?

Budowa ulicy Bema zakończona

Zakończyła się budowa ulicy Bema na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice. Ostatnie prace przy realizacji inwestycji polegały na budowie barierek zabezpieczających wzdłuż rowu.

Wybudowana została dwupasmowa droga, chodniki oraz zjazdy do posesji. Ponadto, na odcinku od ul. Reymonta do ul. Rolnej, powstała ścieżka rowerowa, która łączy się z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Reymonta.

Wybudowano też rów drogowy, kanalizację deszczową, odejścia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz elementy odwodnienia wgłębnego. Ponadto przebudowano sieć wodociągową.

Inwestycja objęła również przebudowę skrzyżowania ul. Bema z ul. Rolną i Sosnową, które ze względu na konieczność spowolnienia ruchu, zaprojektowano jako skrzyżowanie wyniesione, a nawierzchnia odcinka między tymi skrzyżowaniami powstała z kostki betonowej.

Końcowe prace polegały na wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego oraz budowie barierek zabezpieczających wzdłuż rowu.

Zadanie zrealizowane zostało przez Miasto Żyrardów przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Udział finansowy w inwestycji mieli również Partnerzy:

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.,
Powiatu Żyrardowskiego,
Gminy Radziejowice,
Nadleśnictwa Radziwiłłów.
Wartość zadania: 3 184 941,49 zł, w tym: dotacja celowa z budżetu państwa: 1 297 791,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Close
Close