SportŻyrardów

Budowa ścieżek rowerowych w ulicach Pałaca, Pileckiego i Procnera

Informujemy, że w pierwszym tygodniu sierpnia bieżącego roku rozpoczyna się realizacja następujących zadań inwestycyjnych:

  1. Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w pasie drogi ul. Kapitana Pałaca.
  2. Budowa ścieżki rowerowej, chodnika, ciągu pieszo – rowerowego oraz zjazdów w pasie drogi ul. Pileckiego na odcinku od ul. Pałaca do ul. Przybysz
  3. Budowa ścieżki rowerowej, chodnika, ciągu pieszo – rowerowego oraz zjazdów w pasie drogi ul. Pileckiego na odcinku od ul. Przybysz do ul. Procnera
  4. Budowa ścieżki rowerowej oraz zjazdów w pasie drogi ul. Procnera.

Wykonawcą zadania nr 1, 2 i 4 jest firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Grójcu Sp. z o.o., zadanie nr 3 realizowała będzie firma JKM MIREX Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach.

W ramach powyższych zadań powstanie blisko 2 kilometry ścieżek rowerowych wraz z chodnikami oraz ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycja realizowana jest ramach projektu „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej  w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu, zaplanowane jest prowadzenie prac z zajęciem niewielkiej powierzchni jednego z pasów drogi powiatowej na odcinkach nie dłuższych niż 300 m. W czasie prowadzonych prac nie przewiduje się całkowitego zamknięcia przejazdu powyższymi ulicami.

Termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na 30 października 2020 roku.2018-10-01_09-23-32

Dodaj komentarz

Back to top button