Co słychać na mieście?

Budowa budynku komunalnego rozpocznie się w maju

W dniu 13 kwietnia Prezydent Wojciech Jasiński podpisał umowę na budowę komunalnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego (etap I), w którym będą mogły zamieszkać 43 rodziny. Wykonawcą inwestycji jest, wyłonione w drodze przetargu, konsorcjum firm „TEL-BUD” Sławomir Borkowski – lider i „AMAT” Zbigniew Hordyj. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie inwestycji planowane jest po długim weekendzie majowym. Spodziewany termin zakończenia budowy to maj 2018 r. 

Przypomnijmy, że na realizację inwestycji Miasto pozyskało ponad 2,2 mln zł dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość zadania wynosi ponad 5,9 mln zł.

Oprócz budowy budynku, zakres zadania obejmuje także wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, centralnego ogrzewania, budowę przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, i elektrycznej, utwardzenie terenu i zagospodarowanie zielenią.

Będzie to obiekt 1-klatkowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych, we fragmencie – czterech, bez podpiwniczenia z poddaszami nieużytkowymi. W etapie drugim przewiduje się rozbudowę budynku o bryłę o trzech kondygnacjach nadziemnych bez podpiwniczenia w układzie 1-klatkowym.

Powstały budynek stanowić będzie kontynuację pierzejowej zabudowy ulicy i przylegać będzie bezpośrednio do ściany istniejącego budynku.

Projekt elewacji frontowej uwzględnia ozdobne gzymsy, wnęki podokienne oraz balkony i balustrady zabezpieczające okna sięgające do podłogi. Wszystkie te elementy mają nawiązywać do historycznej zabudowy. Również podział okien na dwuskrzydłowe, częściowo ze szprosami weneckimi, podyktowany jest dbałością o spójność nowej i istniejącej zabudowy.

Budynek w części frontowej będzie miał długość 41,30 m a szerokość 13,26 m, natomiast w części podwórzowej – długość 19,50 m, szerokość 12,14 m. Wysokość budynku w najwyższym punkcie kalenicy wyniesie 14,67 m.

Teren wokół budynku zagospodarowany zostanie zielenią. Posadzone zostaną m.in. drzewa i krzewy ozdobne oraz pnącza. Pojawią się też elementy małej architektury – ławki, stoliki do gier, pergole rekreacyjne i śmietnikowe. Wybudowane zostaną chodniki,  ciągi pieszo-jezdne oraz parkingi.

Jednocześnie przypominamy, że określone już zostały zasady przydzielania lokali komunalnych w tym budynku. O najem mogą ubiegać się osoby, które posiadają umowę najmu w mieszkaniowym zasobie Miasta Żyrardowa. Osoby te nie mogą posiadać zadłużenia z tytułu najmu oraz muszą zadeklarować zdanie obecnie zajmowanego lokalu, a także dokonać jednorazowej wpłaty kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu obliczonego według stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy najmu. Wnioski o przyznanie lokalu przyjmowane są do końca tego roku.

Źródło: Urząd Miasta Żyrardowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close