Co słychać na mieście?Gospodarka

BLISKO 42 MLN ZŁ NA INWESTYCJE W SUBREGIONIE ŻYRARDOWSKIM

Podczas grudniowej sesji sejmiku województwa mazowieckiego, radni uchwalili budżet na 2020 r. To będzie bardzo dobry rok dla całego Mazowsza. Na remonty i modernizacje dróg w subregionie żyrardowskim władze Mazowsza przeznaczą blisko 42 mln zł. 

 

Planowane dochody wyniosą ponad 3,5 mld zł, z czego 2,9 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,7 mld zł. Wpłata do budżetu państwa, czyli tzw. janosikowe wyniesie 592 mln zł.

 

– Budżet na 2020 r. jest największym budżetem w 21-letniej historii Mazowsza. Środki, którymi dysponujemy nie tylko pozwolą na rozbudowę infrastruktury medycznej czy drogowej, ale także na wsparcie gmin, sołectw czy jednostek OSP. Ten rok pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na programy wsparcia. Bardzo często bez naszych środków gminom czy powiatom nie udałoby się zrealizować wszystkich projektów. My wspieramy te inicjatywy, które służą przede wszystkim mieszkańcom Mazowsza – budowę placów zabaw, boisk, siłowni plenerowych, ale także remonty świetlic, pracowni językowych czy komputerowych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Największe planowane na 2020 r. inwestycje w subregionie żyrardowskim*:

DROGI

Na budowę, modernizację i przebudowę dróg wojewódzkich w subregionie żyrardowskim samorząd Mazowsza przeznaczy ponad 42 mln zł. Wśród planowanych inwestycji znalazły się:

                                                                                                              

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń Polski-Radziejowice  na odcinku od km 41+272 do km 52+714 (powiat grodziski i żyrardowski) – 17,7 mln zł, z czego blisko 9,1 mln zł pochodzi ze środków własnych i dotacji państwowych, a 8,6 mln zł dofinansowano ze środków unijnych (kontynuacja prac z poprzedniego roku, planowane zakończenie robót w czerwcu br.);
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 577 Łąck-Ruszki na odcinku na km 36+300 do 37+200 dł. 0,9 km w  Brzozowie Starym (powiat sochaczewski) – 8 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 719 Warszawa-Kamion na odcinkach: od km 13+750 do km 14+118 oraz od km 38+818 do km 40+050 oraz 54+500 do km 57+850 (powiat żyrardowski i grodziski) – 4  mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Grójec-Nowe Miasto n/Pilicą na odcinku od km 23+100 do km 30+625 (powiat grójecki) – 2,2 mln zł;
 • remont 2,4-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 707 (od ronda w Nowym Mieście nad Pilicą w kierunku granicy województwa – powiat grójecki) – 2,9 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 730 na odcinku od km 13+700 do km 18+200 (w m. Nowa Wieś, Krześniaków, Laski) – 6 mln zł;
 • remont 3 skrzyżowań na drodze wojewódzkiej 580 km 9+300, drodze wojewódzkiej 898 km 3+462, drodze wojewódzkiej 705 km15+240 (powiat sochaczewski i powiat warszawski) – 457 tys. zł;
 • remont chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 17+585 do km 18+503 (powiat sochaczewski) – 390 tys. zł;
 • aktualizacja dokumentacji obwodnicy Żelazowej Woli – 200 tys. zł.

 

– To będzie kolejny rok inwestycji na drogach wojewódzkich w subregionie żyrardowskim. Wkrótce oddamy do użytkowania ponad 10 km odcinek drogi 579 na terenie powiatu żyrardowskiego i grodziskiego. Poprzedni rok był niełatwym rokiem pod względem utrudnień dla mieszkańców Sochaczewa, ponieważ wiele budowaliśmy.  Będziemy kontynuować prace. Naszym celem i priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, nie tylko kierujących, ale także tych najmniej chronionych. Dlatego będziemy skupiać się teraz na budowie m.in. chodników – wskazuje Zbigniew Ostrowski, dyrektor MZDW w Warszawie.

PROGRAMY WSPARCIA

– Naszym celem jako samorządu jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy terenami lepiej i słabiej rozwiniętymi. Chcemy niwelować te różnice. I właśnie temu służą nasze programy wsparcia.  Dzięki nim samorządy lokalne realizują inwestycje, na które nie zawsze znalazłyby pieniądze w swoich budżetach. Nowe pracownie językowe i informatyczne, nowe boiska, pumptracki, odrestaurowane kościoły czy wyremontowane strażnice – to wszystko służy mieszkańcom – podsumował radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak.

 

W 2020 r. nie zabraknie środków na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 110 mln zł. W porównaniu do roku ubiegłego, w niektórych obszarach budżet został zwiększony dwukrotnie.

 

W 2020 roku realizowane będą:

 

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 50 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument  Wsparcia Ochrony Powietrza – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 10 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 13,9 mln zł;
 • Zakup samochodów i sprzętu przeciwpożarowego OSP – 8 mln zł;
 • Finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 6 mln zł;
 • Remont budynków użytkowanych przez OSP – 3 mln zł;
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców  – 1 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close