Najważniejsze informacje!Żyrardów

Będzie rondo w Żyrardowie!

Prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski podpisał umowę na ważną inwestycję drogową, która usprawni komunikację w rejonie skrzyżowania ulic Skrowaczewskiego, Kapitana Pałaca i Izy Zielińskiej, poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego.   

Przedmiotem umowy jest przebudowa ul. Skrowaczewskiego i ul. Kapitana Pałaca, na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z ul. F.de Girarda, wraz z przebudową skrzyżowania ulic Skrowaczewskiego, Kapitana Pałaca i Izy Zielińskiej, która polegać będzie na wykonaniu ronda umożliwiającego bezkolizyjne poruszanie się pojazdów. 

Wykonawcą zadania jest firma Mabau sp. z o. o. sp.k.

W zakres prac przewidzianych w ramach inwestycji wchodzą m.in.:

– Przebudowa skrzyżowania ulic Skrowaczewskiego, Kapitana Pałaca, Izy Zielińskiego polegająca na budowie ronda. 

– Przebudowa nawierzchni tych ulic na pewnych odcinkach.

– Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Skrowaczewskiego.

– Budowa/przebudowa ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów indywidualnych oraz publicznych.
– Budowa zatok autobusowych.
– Przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, przebudowa oświetlenia oraz sieci monitoringu miejskiego. 

Wartość robót wynosi 3.399.999,21 zł. Inwestycja ta realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych w wysokości prawie 90 proc. jej wartości, w ramach Projektu: „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

Dodaj komentarz

Back to top button