Breaking NEWSCo słychać na mieście?

Będzie remont drogi powiatowej Nr 4730W

Starosta Powiatu Żyrardowskiego ogłosił przetarg na wykonanie remontu drogi powiatowej 4730W w Żyrardowie na odcinkach: ul. Jana Skrowaczewskiego –od ul. 1 Maja do ul. Marii Nietrzebki, ul. rtm. Witolda Pileckiego – na odcinku od ul. kpt. Stanisława Pałaca do ul. Józefa Mireckiego i ul. Józefa Mireckiego – na odcinku od ul. rtm. Witolda Pileckiego do rowu 51 (przy Szkole Podstawowej nr 6 w Żyrardowie)”.

Zamówienie obejmuje roboty polegające na: ułożeniu w pasie jezdni geosiatki szklanej lub syntetycznej siatki zbrojeniowej, położeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm i warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 4 cm, a także regulacji studzienek dla kratek ściekowych i regulacji studzienek telefonicznych, ułożeniu chodników z kostki brukowej oraz obrzeży i krawężników. Łączna długość odcinków objętych remontem wynosi 2283,8 m. Termin składania ofert upływa z dniem 3 czerwca 2020 r.

Dodaj komentarz

Close
Close