Kulturalnie

,,Artefakty” Adama Pilorza w Galerii ,,Resursa”

W sobotnie popołudnie, 30 czerwca 2018 roku w żyrardowskiej Galerii ,,Resursa” została otwarta wystawa malarstwa Adama Pilorza. ,,Artefakty” to prezentacja najciekawszych dzieł z ostatnich lat artysty od lat związanego z naszym miastem. Głównym motywem zgromadzonych dzieł jest industrialna architektura naszego miasta oraz krajobraz mazowiecki.

Sylwetkę artysty i jego prace przybliżył zebranym gościom Zbigniew Kołaczek, kurator artystyczny galerii. Również Barbara Rzeczycka i Bożena Gąsiorowska podzieliły się z zebranymi refleksjami na temat twórczości Adama Pilorza.

Adam Pilorz urodził się w 1959 roku w Lublinie. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie. W 1986 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Mariana Stelmasika. Zajmuje się malarstwem, fotografią, rysunkiem, projektowaniem graficznym, DTP, aranżacją ekspozycji muzealnych oraz projektowaniem wnętrz. Autor opracowań graficznych do licznych publikacji albumowych.

Interesują go tradycyjne dla malarstwa aspekty: faktura, kolor, światło

Wyszukuje w otoczeniu artefakty stworzone przez wzajemne oddziaływanie człowieka, przyrody, czasu i sił natury. Detale stworzone przez poprzednie pokolenia, rzeźbione przez czas, wodę i wiatr stanowią podstawę do kompozycji malarskich i fotograficznych. Fascynuje go łączenie malarstwa i fotografii. Ich wzajemne współistnienie i przenikanie. Od rysunkowych i laserunkowych interwencji w fotografię do wdrukowanych w płótno malarskie fotograficznych detali stanowiących szkic, podmalówkę.

 

,,To, co urzeka na kolejnych płótnach to pewne pomieszanie zmysłowości z duchowością. Artysta potrafi oddać w tworzonych obrazach niedostępną potocznej obserwacji nieuchwytną urodę bytu ukrytą przed racjonalnym poznaniem. Na płótnach mamy jakby efekt kontemplacji, której poddał się artysta, ale także pojawia się jej symboliczne odwzorowanie w postaci raz mniej a raz bardziej widocznego motywu okna, ramy- umieszczonych prawie zawsze centralnie na większości płócien. Być może artysta podkreśla jego obecnością wiarę w   poznanie jako szczególny rodzaj obcowania i łączenia się podmiotu z przedmiotem poznania, takiego, który unieważ¬nia granicę między nimi.

W niemal każdym obecnym w tych pracach artefakcie i jego elementach dostrzec można swoisty związek między jego zmysłową konkretnością a transcendencją przez niego i w nim obecną. Artysty nie interesuje mimetyczny opis materialnego świata, ale wieloznaczna kreacja.

Obcując z artefaktami obecnymi na większości płócien ma się poczucia obecności w nich przejawów transcendencji ukrytej w przestrzeni, z której wyłaniają się powołane do życia przez wyobraźnię artysty lub przywołane z własnych fotografii obiekty. Zainspirowaną tym zjawiskiem wyobraźnię widzów nęcą zaledwie sugerowane tajemne przejawy innego świata. Takie malarstwo mnie urzeka, bo „widzenia poprzez i w głąb” jest mi bliskie”. Tak o twórczości Adama Pilorza pisze Bożena Gąsiorowska w autorskim katalogu artysty, prezentującym jego prace z ostatnich lat.

 

Artefakt (łac. arte factum ,,sztucznie wykonane”, ars narzędnik arte – sztuka, technika; factum od facio, facere ,,czynić”- między innymi przedmiot, zdarzenie itp. będące sztucznym wytworem, tj. będące wynikiem działalności ludzkiej, nieistniejące w naturze.

Wytwór ręki ludzkiej, każdy przedmiot wykonany lub zmodyfikowany przez człowieka, a następnie odkryty w wyniku badań archeologicznych.

źródło Wikipedia

 

Wystawę można oglądać codziennie do 05.08.2018 / wstęp wolny (Resursa, ul.1Maja 45)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close