Brak

Mszczonów z tytułem Gminy Fair Play

W obecnym roku przeprowadzona została już XV edycja konkursu „Gmina Fair Play”, który przeznaczony jest dla samorządów. W ciągu czternastu lat trwania zyskał on społeczne i biznesowe zaufanie stając się przedsięwzięciem prestiżowym. Uzyskiwane w konkursie tytuły i certyfikaty zwiększają zainteresowanie inwestorów oraz dają samorządom nowe możliwości promocji. Właśnie te wymierne korzyści sprawiają, że każda, zdobyta nagroda jest powodem do dumy i wielkim wyróżnieniem władz. W jubileuszowej, piętnastej edycji „Gminy Fair Play” Mszczonów uzyskał ten zaszczytny tytuł, certyfikat i honorowe wyróżnienie w kategorii miasteczek i małych miast.

Obecna edycja konkursu nosiła nazwę „Gmina Fair Play – Samorząd z Wizją”, która to miała podkreślać konkretne cechy wyróżnionych jednostek administracyjnych. W XV edycji nagrody otrzymały bowiem samorządy przyjazne dla inwestorów, uwzględniające w swojej polityce rozwojowej głosy różnych środowisk, odpowiedzialne społecznie, posiadające dobrą komunikację z interesariuszami oraz budujące silną markę z myślą o przyszłości. Otrzymane wyróżnienia mają być dla polskich i zagranicznych firm czytelnym znakiem, że dane gminy są wiarygodne, otwarte na nowe pomysły biznesowe oraz posiadają kompetentnych i etycznych pracowników.

Organizatorem konkursu afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, jak co roku, był Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. W skład Kapituły Konkursowej weszli przedstawiciele przedsiębiorców, inwestorów, Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich, parlamentu, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i innych jednostek społecznych. Drugi organ oceniający, Komisja Konkursowa, składała się z ekspertów zajmujących się problematyką promocji inwestycji w gminach, etyki gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości. Eksperci weszli także w skład Zespołu Audytorów, który dokonywał sprawdzenia informacji podanych przez gminy oraz przeprowadzał rozmowy z przedstawicielami terenów.

W pierwszym etapie całorocznej oceny przedstawiciele gmin wypełniali ankietę, w której znalazły się m.in. pytania o zrealizowane inwestycje (warunek udziału w plebiscycie), plany dotyczące rozwoju oraz ogólny stan terenu (finansowy, społeczny etc.). Kolejna część polegała na przeprowadzeniu w samorządach niezależnych audytów certyfikacyjnych. Podczas tego etapu organizator konkursu do Mszczonowa skierował Małgorzatę Tymorek. Dokonująca audytu ekspertka odbyła spotkania z burmistrzem, pracownikami samorządowymi, przedstawicielami biznesu, inwestorów oraz organizacji społecznych działających na terenie gminy. Celem wizyty była ocena wiarygodności informacji zawartych w ankiecie, której ocena kwalifikowała do drugiego etapu konkursu. O ostatecznym przyznaniu tytułów i certyfikatów zadecydowały wyniki uzyskane przez jednostki administracyjne w obydwu etapach oceny.

Żródło: Mszczonow.pl

20657

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
Close